Απαγόρευση κυκλοφορίας- στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην ενταύθα οδό Λαμπριανίδου από την οδό Ερυθρού Σταυρού έως την Πάροδο Λαμπριανίδου Reviewed by Momizat on . «Απαγόρευση κυκλοφορίας- στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην ενταύθα οδό Λαμπριανίδου από την οδό Ερυθρού Σταυρού έως την Πάροδο Λαμπριανίδου,  την Πέμπτη 1 «Απαγόρευση κυκλοφορίας- στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην ενταύθα οδό Λαμπριανίδου από την οδό Ερυθρού Σταυρού έως την Πάροδο Λαμπριανίδου,  την Πέμπτη 1 Rating: 0

Απαγόρευση κυκλοφορίας- στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην ενταύθα οδό Λαμπριανίδου από την οδό Ερυθρού Σταυρού έως την Πάροδο Λαμπριανίδου

Απαγόρευση κυκλοφορίας- στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην ενταύθα οδό Λαμπριανίδου από την οδό Ερυθρού Σταυρού έως την Πάροδο Λαμπριανίδου

«Απαγόρευση κυκλοφορίας- στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην ενταύθα οδό Λαμπριανίδου από την οδό Ερυθρού Σταυρού έως την Πάροδο Λαμπριανίδου,  την Πέμπτη 14-12-2017 από την 13.00΄ έως την 19.00΄ ώρα, προκειμένου πραγματοποιηθεί μεταφόρτωση μεγάλου όγκου μηχανήματος αξονικού τομογράφου από και προς ακτινοδιαγνωστικό κέντρο.»

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ TΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.2 του Ν.2696/99 «Περί Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροπ. και ισχύει με το άρθ. 48 Ν.4313/2014.
  2. Το γεγονός ότι  την Πέμπτη 14-12-2017 από την 13.00΄ έως την 19.00΄ θα πραγματοποιηθεί μεταφόρτωση μεγάλου όγκου μηχανήματος αξονικού τομογράφου από και προς ακτινοδιαγνωστικό κέντρο.
  3.  Το γεγονός ότι η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακείμενες οδούς, κατόπιν  εγκατάστασης ειδικής σήμανσης.
  4. Το γεγονός ότι η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί έκτακτη περίπτωση και επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας για αντιμετώπιση τελείως προσωρινής κατάστασης, από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται  δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου και αποσκοπούντες στην αποτροπή ενδεχομένου ατυχήματος  και την προστασία των διερχομένων.

                                                       

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.-     Απαγορεύουμε την κυκλοφορία, την στάση και την στάθμευση των οχημάτων στην ενταύθα οδό Λαμπριανίδου από την οδό Ερυθρού Σταυρού έως την Πάροδο Λαμπριανίδου,  την Πέμπτη 14-12-2017 από την 13.00΄ έως την 19.00΄ ώρα, προκειμένου πραγματοποιηθεί μεταφόρτωση μεγάλου όγκου μηχανήματος αξονικού τομογράφου από και προς ακτινοδιαγνωστικό κέντρο.»

2.-   Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τη σήμανση που θα   τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό, με την συνδρομή του  Τμήματος Τροχαίας Δράμας για την διασφάλιση της ομαλής – ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων.

3.-   Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4.-    Η παρούσα να δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και να αναρτηθεί στους συνήθεις τόπους δημοσίων ανακοινώσεων .

 

ΠΡΟΣ

1) Τ.Τ. ΔΡΑΜΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

2) Α.Τ. ΔΡΑΜΑΣ

3) Τ.Α. ΔΡΑΜΑΣ

4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

5) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

6) Ε.Κ.Α.Β. ΔΡΑΜΑΣ

7) ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΣΠΙΣΤΗ Δ.Α.Δράμας

8) ΚΕΝΤΡΟ R/T  Δ.Α.ΔΡΑΜΑΣ

Ο

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η  Σ

 

ΚΑΪΠΑΚΗΣ Γεώργιος

Ταξίαρχος

© 2010-2017 Powered By Indrama.gr team

Scroll to top