Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ… Reviewed by Momizat on . Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, με αφορμή το υπ’ αριθμ. 2902/134504/13-12-2017 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα ήθελε να Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, με αφορμή το υπ’ αριθμ. 2902/134504/13-12-2017 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα ήθελε να Rating: 0

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ…

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ…

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, με αφορμή το υπ’ αριθμ. 2902/134504/13-12-2017 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα ήθελε να ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙ για ακόμη μια φορά στους κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων βοοειδών , τα εξής:

 

 • Από τις 18/12/2017  λειτουργεί νέα ψηφιακή υπηρεσία του  Υπ.Α.Α.Τ.  για την καταχώρηση γεννήσεων των βοοειδών.
 • Οι εκτροφείς βοοειδών, έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταχωρούν μόνοι τους τις γεννήσεις βοοειδών, μέσω του διαδικτύου, στο ηλεκτρονικό μητρώο της εκμετάλλευσής τους . Με τη δυνατότητα αυτή δε χρειάζεται πλέον να επισκέπτονται το κτηνιατρείο ούτε να συμπληρώνουν το Δελτίο Γνωστοποίησης Μεταβολών Βόειου Πληθυσμού.
 • Η εφαρμογή είναι συνδεδεμένη με το Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  της Κτηνιατρικής  (Ο.Π.Σ-Κ.) και έτσι ενημερώνεται άμεσα το ηλεκτρονικό μητρώο της εκμετάλλευσης
 • Για την είσοδο στην εφαρμογή κάθε ενδιαφερόμενος χρησιμοποιεί την σύνδεση http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/cattle-birth-e-services ή πρέπει να ακολουθήσει την διαδρομή: Υπ.Α.Α.Τ->Ψηφιακές Υπηρεσίες->Γεννήσεις Βοοειδών ->Σύνδεση
 • Η πρόσβαση στη νέα  ψηφιακή  υπηρεσία  του  Υπ.Α.Α.Τ. είναι δυνατή εφόσον ο κτηνοτρόφος:
  • έχει κωδικό  αριθμό  εκμετάλλευσης,  σε λειτουργία, καταχωρημένο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ-Κ.).
  • έχει εγγραφεί ως χρήστης των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ.
 • Επισημαίνουμε ότι η καταχώρηση των γεννήσεων πρέπει να γίνεται το αργότερο 27 μέρες μετά την ημερομηνία γέννησης.
 • Η απευθείας ηλεκτρονική καταχώρηση των γεννήσεων δεν απαλλάσσει τον κτηνοτρόφο από την υποχρέωση να ενημερώνει  το χειρόγραφο μητρώο που διατηρεί στην εκμετάλλευση,
 • Μετά την καταχώρηση μιας γέννησης, ο κτηνοτρόφος πρέπει να επισκεφθεί την τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία, προκειμένου να εκδοθεί το διαβατήριο του βοοειδούς. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει το αργότερο σε 14 ημέρες από την ημερομηνία καταχώρησης και οπωσδήποτε πριν από την αναχώρηση του βοοειδούς από την εκμετάλλευση γέννησής του.

 

Σχετικά με περισσότερες πληροφορίες ως προς την επιλογή της φυλής και κάποια άλλα ζητήματα της εφαρμογής παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τις  Κτηνιατρικές Αρχές της περιοχής σας.

 

  Κομοτηνή    25/04/2018                                     Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας ΑΜΘ


«Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και Δράση 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 4543 Β΄)»

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ άριθμ.3299/21-03-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με την οποία τροποποιείται η υπ’αριθμ. 13849/14-12-2017 (ΦΕΚ 4543 Β΄) απόφαση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Μεταξύ άλλων, με την  τροποποίηση αυτή ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου σταδίου ορίζεται η 05/06/2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δευτέρου σταδίου ορίζεται η 05/07/2018. Ως καταληκτικήημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου στις κατά τόπους ΔΑΟΚ, ορίζεται η 20/07/2018.        Ως τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/06/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρο το κείμενο της Τροποποίησηςστην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.agrotikianaptixi.gr, και στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), επιλέγοντας το εικονίδιο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», ενώ μπορούν επίσης να απευθύνονται  στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.

Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης κ.α.α

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ

Γεωπόνος Α’

© 2010-2017 Powered By Indrama.gr team

Scroll to top