Απαγόρευση κυκλοφορίας- στάσης και στάθμευσης σε τμήματα των οδών Φωκίωνος και Άρμεν Reviewed by Momizat on . «Απαγόρευση κυκλοφορίας- στάσης και στάθμευσης σε τμήματα των οδών Φωκίωνος και Άρμεν από την 17-10-2018 έως την 19-10-2018, από ώρες 08.00΄έως 13.00΄ και από 2 «Απαγόρευση κυκλοφορίας- στάσης και στάθμευσης σε τμήματα των οδών Φωκίωνος και Άρμεν από την 17-10-2018 έως την 19-10-2018, από ώρες 08.00΄έως 13.00΄ και από 2 Rating: 0

Απαγόρευση κυκλοφορίας- στάσης και στάθμευσης σε τμήματα των οδών Φωκίωνος και Άρμεν

Απαγόρευση κυκλοφορίας- στάσης και στάθμευσης σε τμήματα των οδών Φωκίωνος και Άρμεν

«Απαγόρευση κυκλοφορίας- στάσης και στάθμευσης σε τμήματα των οδών Φωκίωνος και Άρμεν από την 17-10-2018 έως την 19-10-2018, από ώρες 08.00΄έως 13.00΄ και από 22-10-2018 έως 23-10-2018 από ώρες 08.00΄έως 13.00΄, προκειμένου κατεδαφιστεί παλιά ετοιμόρροπη οικοδομή. »

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ TΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

         Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.2 του Ν.2696/99 «Περί Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας».
  2. Το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα από την 17 έως την 19-10-2018 και από την 22 έως την 23-10-2018 κατά τις ώρες 08:00΄ έως 13:00΄αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθούν οικοδομικές εργασίες προκειμένου κατεδαφιστεί παλιά ετοιμόρροπη οικοδομή.
  3. Το γεγονός ότι η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακείμενες οδούς, κατόπιν  εγκατάστασης ειδικής σήμανσης.
  4. Το γεγονός ότι η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί έκτακτη περίπτωση και επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας για αντιμετώπιση τελείως προσωρινής κατάστασης, από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται  δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου και αποσκοπούντες στην αποτροπή ενδεχομένου ατυχήματος  και την προστασία των διερχομένων.

 

ΑΔΑ:6ΑΧΓ46ΜΚ6Π-ΕΥ3

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.-     Απαγορεύουμε την κυκλοφορία, την στάση και την στάθμευση των οχημάτων   όλων των κατηγοριών στις παρακείμενες οδούς του συγκεκριμένου κτηρίου (τμήμα των οδοών Φωκίωνος και Άρμεν από την 17 έως την 19-10-2018 και από την 22 έως την 23-10-2018 κατά τις ώρες 08:00΄ έως 13:00΄αντίστοιχα, προκειμένου κατεδαφιστεί παλιά ετοιμόρροπη οικοδομή.

2.-     O ανάδοχος του έργου είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και τη διάθεση επαρκούς αριθμού σημαιοφόρων ατόμων, ώστε να εφαρμοστούν επαρκώς τα μέτρα ρύθμισης- περιορισμού – εκτροπής της κυκλοφορίας.

3.-   Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τη σήμανση που θα   τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό, με την συνδρομή του Τμήματος Τροχαίας Δράμας για την διασφάλιση της ομαλής – ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων.

4.-   Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5.-    Η παρούσα να δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και να αναρτηθεί στους συνήθεις τόπους δημοσίων ανακοινώσεων .

                                                                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                                                   

                                                                                                        ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Χρήστος

                                                                                                             Αστυνομικός Διευθυντής

 

© 2010-2017 Powered By Indrama.gr team

Scroll to top