Έκτακτο Δελτίο Eπιδείνωσης Καιρού Reviewed by Momizat on . 1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ΄αριθ. 27/19-10-2018 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ που ισχύει από τη Δευτέρα 22-10-2018 μέχρι και την Τρίτη 2 1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ΄αριθ. 27/19-10-2018 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ που ισχύει από τη Δευτέρα 22-10-2018 μέχρι και την Τρίτη 2 Rating: 0

Έκτακτο Δελτίο Eπιδείνωσης Καιρού

Έκτακτο Δελτίο Eπιδείνωσης Καιρού

1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ΄αριθ. 27/19-10-2018 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης
Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ που ισχύει από τη Δευτέρα 22-10-2018 μέχρι και την Τρίτη 23-10-2018.
2. Παρακαλούμε τους φορείς, που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση
κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει του
σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν
από την εκδήλωση των φαινομένων.
3. Σύμφωνα με την ανωτέρω (β) σχετική, το παρόν αποτελεί το διαβιβαστικό έγγραφο του
Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ καθώς και ιδιαίτερο προειδοποιητικό
σήμα, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς, κατ΄
εφαρμογή του άρθρου 2§4α του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ Α΄102).
Επισυνάπτεται: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ α.α: 27/19-10-2018
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Aξιωματικός Επιχειρήσεων Κ.Ε.Π.Π.
Τίτος Γαραντωνάκης
Αστυνομικός Υποδιευθυντής
Ο Διοικητής Ε.Σ.Κ.Ε.
Ιωάννης Αντ. Φωστιέρης
Υποστράτηγος ΠΣ
Εσωτερική διανομή (αποστολή με e-mail)
Γραφείο κ. Διοικητή ΕΣΚΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1-14 Aποκεντρωμένες Διοικήσεις όλης της χώρας
α. Γραφείο Γενικών Γραμματέων
β. Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας *
* Σε συνεννόηση με Περιφέρειες να
ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι
15-40 Περιφέρειες όλης της χώρας.
α. Γραφείο Περιφερειαρχών
β. Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας **
**Να ενημερωθούν οι Αντιπεριφερειάρχες και
τα τμήματα πολιτικής προστασίας των
ενδιαφερόμενων Π.Ε
41. Υ.ΕΘ.Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α/ΕΘΚΕΠΙΧ FAX: 210-6469828
42. ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ FAX: 213-1527970
43. ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α/Δ.Γ.Α FAX: 210-6998150
44. Π.Σ./E.Σ.Κ.Ε./199-ΣΕΚΥΠΣ FAX: 210-6828382
45. ΥΝΑΝΠ./Α.ΛΣ-ΕΛ-ΑΚΤ/ΚΕΠΙΧ FAX: 210-4633096
46. Υ.Υ/Ε.Κ.ΕΠ.Υ FAX: 210-6823625
47. Υ.Υ/Ε.Κ.Α.Β FAX: 210-7460254
*** Στους αποδέκτες για Ενέργεια αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
**** Στην περίπτωση που το έγγραφο δεν μπορεί να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), αποστέλλεται στον
αναγραφόμενο αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax)
1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών FAX: 213-1364401
2. Γραφείο Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών αποστολή με email
3. Γραφείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη FAX: 210-6917944
4. Γραφείο Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη FAX: 210-6911995
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας αποστολή με email
6. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης FAX: 210-6915388
7. ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών & Μεταφορών αποστολή με email
8. ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών αποστολή με email
9. ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών / Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών αποστολή με email (FAX : 210-6451994)
10. ΥΠ.ΥΜΕ / ΓΓ Υποδομών και Μεταφορών / Δ/νση Πολιτικής
Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών αποστολή με email
11. ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών /ΛΣΕΣΥΣΠ-Δ17 αποστολή με email (FAX: 210-6927640)
12. ΥΠ.Υ.ΜΕ / Υ.Π.Α FAX: 210-8944279, 210-3532536
13. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2310-475936)
14. Ο.Σ.Ε/Π.Σ.Ε.Α FAX: 210-5248657
15. Ο.Σ.Ε/ΤΡΥΔΙΚ/ΥΣΚ/ΔΚ FAX: 210-5222535
16. Ο.Σ.Ε/ΡΥΘΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ FAX: 2310-599019
17. Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ/Π.Σ.Ε.Α αποστολή με email (FAX : 210-5246663)
18. ΟΑΣΑ αποστολή με email (FAX : 210-8220774)
19. ΟΑΣΑ / ΘΕΠΕΚ αποστολή με email (FAX: 210-6430880)
20. ΟΑΣΘ FAX: 2310-929973
21. ΣΤΑΣΥ Α.Ε FAX: 210-3223935
22. Ο.Σ.Υ Α.Ε FAX: 210-4931902, 210-4922075
23. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» FAX: 210-3540095
24. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ αποστολή με email (FAX: 210-6635579)
25. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ/ΚΔΚ FAX: 210-6635579
26. ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2710-562007)
27. ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 22960-95558)
28. NEA ΟΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 210-6180050)
29. ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 210-6180050)
30. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2410-741087)
31. ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ αποστολή με email (FAX: 210-6858786)
32. ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ (Γ.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ) αποστολή με email( FAX: 210-6858786)
33. ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ αποστολή με email (FAX: 26340-32444)
34. Δ.Ε.Η Α.Ε (Γενικός Διευθυντής) FAX: 210-5241300
35. Δ.Ε.Η A.E (Κέντρο Πληροφοριών Δικτύων) FAX: 210-5234379
36. ΔΕΗ ΑΕ Δνση Υγείας & Ασφάλειας αποστολή με email και με FAX: 210-5221167
37. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΝΕΜ FAX: 210-5126999
38. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΣΣΜ FAX: 210-3461163
39. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΛΕΣ FAX: 210-6220730
40. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / ΚΠΔ αποστολή με email (FAX: 210-9235735)
41. ΕΥΔΑΠ. Α.Ε. αποστολή με email (FAX: 210-2144411)
42. ΕΥΑΘ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2310-212439)
43. ΓΓΠΠ / Δνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών αποστολή με email
WOGR91 LGAT 190930
ΑΜΕΣΟ
ΑΠΟ ΕΜΥ/ΕΜΚ
Ελληνικό, 19-10-2018/1230 C
Α.Α. 27/2018
ΠΡΟΣ: ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (22-10-2018) ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ.
ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
1. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (22-10-2018):
Α. ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
(21-10-2018) ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ, ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (22-10-2018) ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ.
ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (22-10-2018) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΑ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΑ
ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΛΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ).
Β. ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΘΑ ΠΝΕΟΥΝ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΝΟΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ
ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΣΕ 7 ΜΕ 8 ΜΠΟΦΟΡ.
2. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (23-10-2018):
Α. ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ, ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ, ΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ, ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, ΤΗΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΝ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.
ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.
Β. ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ.
Γ. ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΗ ΤΑ 7 ΜΕ 8 ΜΠΟΦΟΡ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΜΥ www.emy.gr
ΚΩΝ. ΖΕΪΝΗ
ΤΜΧΗΣ ΕΜΚ/2
ΘΕΟΔ. ΚΟΛΥΔΑΣ
ΔΝΤΗΣ ΕΜΚ

© 2010-2017 Powered By Indrama.gr team

Scroll to top