Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην διασταύρωση των οδών Ιπποκράτους με Ηφαιστίωνος Reviewed by Momizat on . «Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην διασταύρωση των οδών Ιπποκράτους με Ηφαιστίωνος,  επί της οδού Ιπποκράτους την Τετάρτη 05-12-2018  κατά τις ώρες 08:00΄ έω «Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην διασταύρωση των οδών Ιπποκράτους με Ηφαιστίωνος,  επί της οδού Ιπποκράτους την Τετάρτη 05-12-2018  κατά τις ώρες 08:00΄ έω Rating: 0

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην διασταύρωση των οδών Ιπποκράτους με Ηφαιστίωνος

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην διασταύρωση των οδών Ιπποκράτους με Ηφαιστίωνος

«Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην διασταύρωση των οδών Ιπποκράτους με Ηφαιστίωνος,  επί της οδού Ιπποκράτους την Τετάρτη 05-12-2018  κατά τις ώρες 08:00΄ έως 10:00΄, προκειμένου πραγματοποιηθεί εκφόρτωση οικοδομικών υλικών με γερανό».

 

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ TΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.2 του Ν.2696/99 «Περί Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας».
  2. Το γεγονός ότι την Τετάρτη 05-12-2018 κατά τις ώρες 08:00΄ έως 10:00΄, θα πραγματοποιηθεί εκφόρτωση οικοδομικών υλικών με γερανό στην οδό Ιπποκράτου Αρ.1.
  3. Το γεγονός ότι η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακείμενες οδούς, κατόπιν  εγκατάστασης ειδικής σήμανσης.
  4. Το γεγονός ότι η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί έκτακτη περίπτωση και επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας για αντιμετώπιση τελείως προσωρινής κατάστασης, από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται  δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου και αποσκοπούντες στην αποτροπή ενδεχομένου ατυχήματος  και την προστασία των διερχομένων.

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΠΚΩ46ΜΚ6Π-ΣΒ8

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.-      Απαγορεύουμε την κυκλοφορία των οχημάτων όλων των κατηγοριών στην οδό Ιπποκράτους από δ/ση με οδό Ηφαιστίωνος, την Τετάρτη 05-12-2018  κατά τις ώρες 08:00΄ έως 10:00΄, προκειμένου πραγματοποιηθεί εκφόρτωση οικοδομικών υλικών με γερανό στην οδό Ιπποκράτου Αρ.1.

2.-   O αιτών είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης, ανάρτηση ενημερωτικών σημειωμάτων για την επικείμενη ρύθμιση  και τη διάθεση επαρκούς αριθμού σημαιοφόρων ατόμων, ώστε να εφαρμοστούν επαρκώς τα μέτρα ρύθμισης- περιορισμού – εκτροπής της κυκλοφορίας.

3.-   Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τη σήμανση που θα   τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό, με την συνδρομή του  Τμήματος Τροχαίας Δράμας για την διασφάλιση της ομαλής – ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων.

 

4.-   Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

5.-   Η παρούσα να δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και να αναρτηθεί στους συνήθεις τόπους δημοσίων ανακοινώσεων .

ΠΡΟΣ

1) ΤΤ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                                                          Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΕΡΤΗΣ Αθανάσιος

Αστυνομικός Διευθυντής

© 2010-2017 Powered By Indrama.gr team

Scroll to top