Ποσόστωση 100% για τους νεοεισερχόμενους αγελαδοτρόφους Reviewed by Momizat on . Το 100% της αιτούμενης ποσόστωσης θα λαμβάνουν οι αγελαδοτρόφοι που εισέρχονται στο επάγγελμα, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Το 100% της αιτούμενης ποσόστωσης θα λαμβάνουν οι αγελαδοτρόφοι που εισέρχονται στο επάγγελμα, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Rating:

Ποσόστωση 100% για τους νεοεισερχόμενους αγελαδοτρόφους

Ποσόστωση 100% για τους νεοεισερχόμενους αγελαδοτρόφους

Το 100% της αιτούμενης ποσόστωσης θα λαμβάνουν οι αγελαδοτρόφοι που εισέρχονται στο επάγγελμα, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Αν΄πτυξης και Τροφίμων, Μάξιμος Χαρακόπουλος για την κατανομή των ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό Απόθεμα το γαλακτοκομικό έτος 2012/2013.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη της εκμετάλλευσης και του αντίστοιχου ζωικού κεφαλαίου.

Με την απόφαση κατανέμονται από το Εθνικό Απόθεμα, από τη γαλακτοκομική περίοδο 2012-2013, ατομικές ποσοστώσεις, σε δικαιούχους που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των κατηγοριών εν δυνάμει δικαιούχων της υπ΄αριθ. 3166/106339/2012 (Β΄2913) απόφασης, ως εξής:

1. Κατηγορία Α:

Στους επιλέξιμους ενεργούς παραγωγούς με υπέρβαση κατανέμεται η αιτηθείσα ποσόστωση, υπό τους όρους της υπ΄αριθ. 3166/106339/2012 (Β΄2913) απόφασης λαμβάνοντας υπόψη την ποσόστωση που ήδη κατείχε ο παραγωγός την περίοδο 2011-2012. Εάν το άθροισμα της  ποσόστωσης αυτής συν την αιτηθείσα υπερβαίνει την απόδοση των αγελάδων που κατέχει, υπολογισμένη με 7 τόνους ετησίως (εκτός εάν προσκομιστεί βεβαίωση για μεγαλύτερη απόδοση, πως προβλέπεται στην υπ΄αριθ. 3166/106339/2012 απόφαση), χορηγείται η διαφορά της ποσόστωσης που κατέχει με την βεβαιωθείσα απόδοση και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από την αιτηθείσα. Ελάχιστο όριο κατανομής είναι οι 5 τόνοι ενώ ως μέγιστο όριο τίθενται οι 2000 τόνοι.

2. Κατηγορία Β:

Σε παραγωγούς με νέα επενδυτικά σχέδια που κατατέθηκαν στη διάρκεια του 2012, κατανέμεται ποσόστωση μέχρι την κάλυψη της προβλεπόμενης στο επενδυτικό σχέδιο ποσόστωσης (με βάση τον αριθμό αγελάδων), με μέγιστη ποσότητα κατανομής τους 2000 τόνους. Στον υπολογισμό της προς κατανομή ποσότητας ανά δικαιούχο λαμβάνεται υπόψη και η ποσόστωση που τυχόν ήδη κατέχει ο αιτών η οποία αφαιρείται από το ποσό της προβλεπόμενης ποσότητας στο επενδυτικό σχέδιο.

 

3. Κατηγορία Γ:

Σε νεοεισερχόμενους στον τομέα παραγωγούς κατανέμεται ποσόστωση μέχρι το 100% της αιτούμενης ποσόστωσης με την προϋπόθεση ύπαρξης της εκμετάλλευσης και του αντίστοιχου ζωικού κεφαλαίου, όπως προβλέπεται στην υπ΄αριθ. 3166/106339/2012 υπουργική απόφαση. Στον υπολογισμό της προς κατανομή ποσότητας ανά δικαιούχο, λαμβάνεται υπόψη και η ποσόστωση που τυχόν ήδη έχει αποκτήσει ο αιτών μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης ώστε μαζί με την κατανεμηθείσα ποσόστωση να μη διαμορφώνεται τελική διαθέσιμη ποσόστωση σε επίπεδα άνω της αντίστοιχης παραγωγικής ικανότητας η οποία υπολογίζεται με 7 τόνους ανά αγελάδα, εκτός εάν προσκομιστούν σχετικές βεβαιώσεις, όπως προβλέπεται και για την περίπτωση των ενεργών παραγωγών.

 

Δείτε εδώ αναλυτικά την Aπόφαση για 100% ποσόστωση στους νέους αγελαδοτρόφους.pdf

© 2010-2017 Powered By Indrama.gr team

Scroll to top