Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων ΚΙΑ Sportage Reviewed by Momizat on . Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων ΚΙΑ Sportage, τύπος SLe, εκτελεί η εταιρεία ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε. Η ανάκληση αφορά 70 Sportage SLe, με ημερομηνί Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων ΚΙΑ Sportage, τύπος SLe, εκτελεί η εταιρεία ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε. Η ανάκληση αφορά 70 Sportage SLe, με ημερομηνί Rating: 0

Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων ΚΙΑ Sportage

Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων ΚΙΑ Sportage

Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων ΚΙΑ Sportage, τύπος SLe,

εκτελεί η εταιρεία ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε.

Η ανάκληση αφορά 70 Sportage SLe, με ημερομηνία παραγωγής από 7 Οκτωβρίου 2011 έως και 21 Νοεμβρίου 2012.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στα οχήματα αυτά, σε περίπτωση ατυχήματος, μέρος του συμπληρωματικού συστήματος συγκράτησης επιβατών και συγκεκριμένα ο προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας οδηγού ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά λόγω αποκόλλησης του εμβόλου του προεντατήρα κατά την ενεργοποίησή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών αυτοκινήτων ΚΙΑ σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει έλεγχος κι εάν χρειαστεί αντικατάσταση του προεντατήρα ζώνης ασφαλείας οδηγού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την εταιρεία ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210 5507215

© 2010-2017 Powered By Indrama.gr team

Scroll to top