Ποιοι θα δουν το 2015 «φουσκωμένο» από φόρους το εκκαθαριστικό τους Reviewed by Momizat on . Αυξημένους φόρους θα δούν στο εκκαθαριστικό τους και θα κληθούν να πληρώσουν το 2015 ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων, ενώ, για την ώρα, παραμένει άγνωστο εά Αυξημένους φόρους θα δούν στο εκκαθαριστικό τους και θα κληθούν να πληρώσουν το 2015 ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων, ενώ, για την ώρα, παραμένει άγνωστο εά Rating: 0

Ποιοι θα δουν το 2015 «φουσκωμένο» από φόρους το εκκαθαριστικό τους

Ποιοι θα δουν το 2015 «φουσκωμένο» από φόρους το εκκαθαριστικό τους

Αυξημένους φόρους θα δούν στο εκκαθαριστικό τους και θα κληθούν να πληρώσουν το 2015 ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων, ενώ, για την ώρα, παραμένει άγνωστο εάν θα υπάρξουν νέες επιβαρύνσεις λόγω της λήψης επιπρόσθετων μέτρων στο πλαίσιο της ενδεχόμενης συμφωνίας με τους δανειστές.

Ποιοι φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με περισσότερους φόρους το 2015:

– Οι αγρότες το φορολογητέο εισόδημα των οποίων, για το 2014 και τα επόμενα έτη, προσδιορίζεται με τη λογιστική μέθοδο, δηλαδή με αφαίρεση των παραγωγικών δαπανών τους από το συνολικό ποσό των ακαθάριστων εσόδων που εισέπραξαν κατά τη διάρκεια του έτους μέσω των πωλήσεων των προϊόντων τους. Αυτό σημαίνει ότι για τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος που θα υπαχθεί σε φόρο ισχύει ο κανόνας «έσοδα μείον έξοδα». Έτσι οι αγρότες θα κληθούν εφέτος να πληρώσουν φόρο με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήματος που θα δηλώσουν για το 2014, ενώ το 2013 φορολογήθηκαν με την κλίμακα των μισθωτών, δηλαδή είχαν αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ και το εισόδημά τους προσδιορίστηκε με το αντικειμενικό σύστημα.

-Οι μισθωτοί που ενισχύουν το εισόδημά τους με αμοιβές που εισπράττουν μέσω του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών («μπλοκάκι»). Από τη δήλωση του 2014, ο φορολογούμενος που διαθέτει εισόδημα και από μισθωτές υπηρεσίες θα φορολογηθεί για τα έσοδα από το «μπλοκάκι» με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να πληρώσουν μεγαλύτερο τέλος επιτηδεύματος ύψους 650 ευρώ από 500 ευρώ που κατέβαλαν το 2014.

Ας σημειωθεί ότι για το 2013 δινόταν η δυνατότητα στους μισθωτούς με έσοδα από «μπλοκάκι» να επιλέξουν να φορολογηθούν είτε με την κλίμακα των μισθωτών υπό προϋποθέσεις (έως τρεις εργοδότες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σε περισσότερους από τρεις εργοδότες και τουλάχιστον το 75% των αμοιβών προέρχεται μόνο από έναν εργοδότη) είτε με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών.

– Όσοι λαμβάνουν παροχές σε είδος (αυτοκίνητο, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.) που μετατρέπονται από το 2015 σε εισόδημα και θα φορολογηθούν με συντελεστές 22%, 32% ή 42% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος αλλά και της παροχής σε είδος.

– Όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια ακινήτων που αποκτήθηκαν εντός του 2014 και θα δηλωθούν το 2015. Ο φορολογικός συντελεστής για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος από ενοίκια αυξήθηκε από το 10% στο 11%, αλλά, ταυτόχρονα, καταργήθηκε ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% και 3%.

Ειδικότερα, λιγότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2015 οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα αποκλειστικά από ακίνητα. Μπορεί ο φορολογικός συντελεστής για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος από ενοίκια να αυξήθηκε από το 10% στο 11%, παράλληλα όμως καταργήθηκε ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% και 3%, εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα 300 τ.μ. ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση. Επίσης, στα εισοδήματα από ακίνητα δεν υπολογίζεται πλέον προκαταβολή φόρου 55%.

Ας σημειωθεί ότι στα χαρτιά βρίσκεται η επιβολή νέων φόρων, όπως η αύξηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε αλκοολούχα και καπνικά προϊόντα, και η υπαγωγή σε υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ (από 13% στο 23%) ορισμένων προϊόντων.

www.dikaiologitika.gr

© 2010-2017 Powered By Indrama.gr team

Scroll to top