Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας ανακοινώνει…. Reviewed by Momizat on . Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας ανακοινώνει ότι έχει λάβει καταγγελίες για φύτευση πατάτας φαγητού, τόσο από επαγγελματίες, όσο κα Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας ανακοινώνει ότι έχει λάβει καταγγελίες για φύτευση πατάτας φαγητού, τόσο από επαγγελματίες, όσο κα Rating: 0

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας ανακοινώνει….

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας ανακοινώνει….

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας ανακοινώνει ότι έχει λάβει καταγγελίες για φύτευση πατάτας φαγητού, τόσο από επαγγελματίες, όσο και από ερασιτέχνες καλλιεργητές. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και η Υπηρεσία καταβάλλει προσπάθειες για την πάταξη τού φαινομένου. Υπενθυμίζεται ότι η φυτοϋγειονομική νομοθεσία και η νομοθεσία της παραγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού προβλέπουν συγκεκριμένους όρους και  διαδικασίες για την παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση του πολλαπλασιαστικού υλικού της πατάτας («πατατόσπορος»).

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι απαγορεύεται η φύτευση της πατάτας φαγητού για λόγους φυτοϋγειονομικής ασφάλειας και αποφυγής της διασποράς σοβαρών εχθρών και ασθενειών της πατάτας.

Ειδικά για την πατάτα φαγητού, η διακίνησή της προϋποθέτει την αναγραφή σε ειδική σήμανση του αριθμού φυτοϋγειονομικού μητρώου του παραγωγού και της φράσης: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ».

Τόσο οι επαγγελματίες, όσο και οι ερασιτέχνες καλλιεργητές πατάτας θα πρέπει να προμηθεύονται πιστοποιημένο πατατόσπορο για την φύτευση πατάτας. Σε κάθε περίπτωση, η μη συμμόρφωση προς τα παραπάνω επισείει τις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος 2358/1997 (ΦΕΚ Α΄2), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επίσης, καλούνται οι καταναλωτές να αγοράζουν πατάτες φαγητού μόνον εφόσον φέρουν την προβλεπόμενη ειδική σήμανση.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΒΗΣ

 

© 2010-2017 Powered By Indrama.gr team

Scroll to top