ΟΑΕΔ: Επεκτείνεται το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Reviewed by Momizat on .  Η ∆ιοικήτρια του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού καλεί τους ενδιαφερόµενους παρόχους τουριστικών καταλυµάτων των νήσων Λέσβου,Χίου, Σάµου, Λέρου και  Η ∆ιοικήτρια του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού καλεί τους ενδιαφερόµενους παρόχους τουριστικών καταλυµάτων των νήσων Λέσβου,Χίου, Σάµου, Λέρου και Rating: 0

ΟΑΕΔ: Επεκτείνεται το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

ΟΑΕΔ: Επεκτείνεται το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

 Η ∆ιοικήτρια του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού καλεί τους ενδιαφερόµενους παρόχους τουριστικών καταλυµάτων των νήσων Λέσβου,Χίου, Σάµου, Λέρου και Κω, που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα «Επιδότηση ∆ιακοπών Εργαζοµένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού έτους 2015-2016» που ήδη υλοποιείται βάσει της υπ΄ αριθµ. 6/2015 ∆ηµόσιας Πρόσκλησης, να υποβάλουναιτήσεις συµµετοχής σε αυτό.

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 08.06.2016 και γίνεται από πιστοποιηµένους χρήστες, αποκλειστικά µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ∆ιαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr). Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων θα παραµείνει ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού έτους 2015-2016 (ηµεροµηνία λήξης 30.11.2016).Με το συµπληρωµατικό πρόγραµµα αυξάνονται τόσο τα ποσά επιδότησης των δικαιούχων που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους καταλύµατα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάµου, Λέρου και Κω όσο και η διάρκεια των επιδοτούµενων διανυκτερεύσεων, οι οποίες πλέον µπορούν να είναι έως 10, ενώ καταργούνται τα ποσά ιδιωτικής συµµετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράµµατος οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.∆. www.oaed.gr

© 2010-2017 Powered By Indrama.gr team

Scroll to top